Nyhetsbrev april 2018

Kära vänner och medlemmar i SFFA!

Äntligen vänder det! Det blir ljusare och dagarna blir längre. Som jag har längtat. En mycket viktig punkt som kommer att diskuteras på årsmötet i Linköping den 16/4 är Svenska Läkare Sällskapets (SLS) förslag om hur sektionerna i SLS ska organiseras. Vi måste besluta vid årsmötet om vi ställer oss positiva eller negativa till SLS förslag. SFFA är en av 68 olika sektioner inom SLS. I dagsläget är den som vill medlem i SLS som enskild medlem men förslaget som ligger innebär att det blir sektionen som blir medlem i SLS och då ansluts alla läkare i sektionen automatiskt. Sektionen kommer att betala SLS 200-300 kr/läkare, oavsett om de tidigare var medlemmar eller ej i SLS. De främsta skälen till förslaget är att stärka den organisatoriska demokratin. Att sektionerna utgör basen inom SLS men i sin tur består av läkarmedlemmar där endast en liten minoritet är medlemmar i moderföreningen innebär ett demokratiskt underskott enligt SLS. Individuellt medlemskap i SLS kommer att vara möjligt för läkare utan naturlig sektionstillhörighet samt för läkare under utbildning. Även den som är verksam inom medicinen eller närstående områden kommer fortsatt ha möjlighet att söka associerat medlemskap.

Kom till Linköping inte bara för att vara med på årsmötet utan också för att det är ett bra program på Vårmötet, 16-17/4 2018. Måndag förmiddag handlar om immunoterapi. Eftermiddagen startar med föreningens årsmöte och fortsätter med utdelning av årets SFFA stipendium där många fina ansökningar har kommit in. Därefter kommer andra intressanta ämnen så som angioödem och tidig introduktion av jordnötter. Tisdagen handlar om svår astma, biologiska läkemedel och lungfysiologi.
Snart är det också dags för EAACI och denna gång i München, 26-30 maj 2018. Under mötet kommer SFFA som vanligt att hålla ett SFFA-symposium, vilket blir måndagen den 28 maj sen eftermiddag/kväll. Vi har bjudit in en bra föreläsare som kommer att prata om det alltid aktuella ämnet immunoterapi för vuxna och barn. En separat inbjudan kommer.

Andra viktiga frågor är att SFFA meddelats att det inte kommer att gå att köpa hästallergenextrakt under våren. I maj/juni beräknar företaget att åter ha hästallergenextrakt i lager. Förslag på lösningar finns på hemsidan och stämmer överens med de som skrevs då det var brist på kattallergen. SFFA har också fått information om att C5 Ampicilloyl och C6 Amoxicilloyl ImmunoCAP inte går att analysera i nuläget. Anledningen till detta är att den uppmätta koncentrationen i testerna kan bli lägre över lagringstiden vilket då gör att svagt positiva prover teoretiskt kan bli negativa under hållbarhetstiden. Det betyder att vissa prover riskera bli ”falskt negativt” <0,1 kU/L. Läs mer på SFFAs hemsida där även information kommer då problemet är löst.

SFFA arbetar inte bara med nationella utan även med internationella frågor genom att vi har en internationell representant. Nyligen hölls ett internationellt möte i München där ordförande i EAACI presenterade sina framtidsförslag. En del handlade om att ställa samman information som kan riktas till beslutsfattare och politiker. Det behövs verkligen om vår specialitet inte helt ska försvinna i Sverige. Det är fortfarande brist på allergologer framför allt på vuxensidan. Något som jag har saknat är uppdaterad information om allergologer i Sverige. Kanske har någon ett toppenförslag på hur vi ska kunna samla information om hur många vi är, var vi verkar och ålder på allergologer, både för barn och vuxna, i Sverige.

World Allergy Organization, WAO, arrangerar World Allergy Week 2018 om eksem. Mer information finns på www.worldallergyweek.org 

Sist men inte minst vill jag flagga för SFFAs höstmöte fredagen den 5 oktober i Stockholm samt att ta en titt på SFFAs hemsida. Återkom om det finns felaktigheter eller om något saknas.

Dagordning till föreningsmötet bifogas.

Hälsningar
Caroline Nilsson
Ordförande i SFFA