Specialistföreningen för Allergisjukdomar – SSA

Specialiteten Allergologi är sedan 2008 företrädd av Sektionen för Specialiteten Allergologi (SSA), dvs specialitetsföreningen som ingår i Läkarförbundet samt som en självstyrande sektion i Svensk Förening För Allergologi (SFFA). SFFA är en intresseförening inom Svenska Läkarsällskapet. Inom SFFA samlas medlemmar från många olika specialiteter, och där också andra yrkesgrupper inom allergisjukvården kan ingå. Däremot specifika frågeställningar som rör specialiteten Allergologi, t ex specialistutbildningen, handläggs fristående av SSA. Medlemmarna i SSA representeras av ett specialitetsråd med 6 vuxenallergologer (en av dessa kan vara under utbildning) som väljs i samband med SFFA:s årsmöte. Endast vuxenallergologer är röstberättigade vid val av medlemmar till rådet. Rådets uppgift är bl. a att i samråd med SSA:s medlemmar bevaka och handlägga frågor som rör specialiteten Allergologi, övervaka studiegången till allergispecialist och ansvara för innehållet i rekommendationerna.

Vill du vara med i Specialitetsföreningen i allergologi går du in på Sveriges Läkarförbunds hemsida www.slf.se och gör din ansökan. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta sekretariat@sffa.nu.