ST-utbildning

Eftersom förutsättningarna för att bli specialist i allergologi har ändrats med de nya reglerna om läkares specialitetsutbildning (maj 2015) är det viktigt att vi bevakar specialitetens intressen. Flera debattartiklar senaste året har påpekat brister inom allergologin och det finns en ojämn åldersfördelning inom specialiteten liksom det finns en ojämn fördelning av allergologer över landet. Vi behöver utbilda fler allergologer och det är viktigt att det blir en bra utbildning för de kommande kollegorna.

Sedan den 1 maj 2015 gäller nya regler för läkarnas specialiserinsgstjänstgöring. (SOFS 2015:8) Allergologi är nu en tilläggsspecialitet, där man först skall ha bevis om specialistkompetens i någon av följande basspecialiteter:

 1. allmänmedicin,
 2. arbets- och miljömedicin,
 3. barn- och ungdomsallergologi,
 4. endokrinologi och diabetologi,
 5. geriatrik,
 6. hematologi,
 7. hud- och könssjukdomar,
 8. internmedicin,
 9. kardiologi,
 10. klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
 11. lungsjukdomar,
 12. medicinsk gastroenterologi och hepatologi,
 13. njurmedicin, eller
 14. öron-, näs- och halssjukdomar

Genom att så många olika specialiteter har möjlighet att få tilläggsspecialiteten kan det bli lättare att öka antalet allergologer. De olika basspecialiteterna har dock olika förutsättningar för att tillgodose de krav som ställs för att bli specialist i allergologi.

Länk till Socialstyrelsens dokument om ST utbildning

Länk till Socialstyrelsens dokument med målbeskrivningar till ST-utbildning

Rekommendationer för specialistutbildningen i Allergologi 2016

Specialitetsrådet håller på att utarbeta rekommendationer utifrån dessa riktlinjer, nytt dokument kommer under april 2016.

SPUR-inspektion