SPUR-inspektion

I de nya bestämmelserna om specialistutbildning för läkare ingår att utbildningskliniker skall granskas genom externa inspektioner.

Den inspekterande enheten och den inspekterade verksamheten får inte ha ekonomiska, administrativa eller organisatoriska kopplingar till varandra. En granskning kan göras i enlighet med SPUR-inspektionsmodellen, vilket är en modell för extern granskning som tagits fram av Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet.

Monica Arvidsson och Ulla Nyström Kronander har genomgått utbildning för att genomföra en SPUR inspektion, och fler kollegor står på tur för att genomgå utbildningen.