Välkommen till SFFA.SE*

Svenska Läkaresällskapets sektion för allergiforskning
Swedish Association for Allergology


SFFA är en organisation som samlar läkare och andra yrkeskategorier med särskilt intresse för allergologiska sjukdomar. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för Allergiforskning. Sedan 2008 är den också en del av föreningen Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening för Allergisjukdomar (vuxna).

*Ny webbadress www.sffa.SE


NYTT: Presentationer från Satellitmötet “Typ 2 inflammation” 6 oktober 2022. Se alla här


Covid-19

Riktlinjer COVID-19 och allergi (uppdaterad 2022-12-01)

Utredning reaktion covid vaccin (2022-01-03)

Rekommendationer från SFFA rörande AIT under coronapandemin

Covid-19 är en sjukdom till följd av ett nytt humant coronavirus kallat SARS-CoV-2. Utifrån de data som hittills finns tillgängliga är risken för svåra symtom högst bland äldre och de med kroniska sjukdomar, där diabetes och hjärtkärlsjukdomar verkar vara associerat med störst risk. Vissa studier har också sett rökning som en riskfaktor. Patienter med astma eller allergier verkar inte vara överrepresenterade bland de som sjukhusvårdas för Covid-19, men vissa data tyder på att de med svårare kronisk luftvägssjukdom riskerar att få svårare symtom. Det är dock tidigt i sjukdomens historia och data bör tolkas med viss försiktighet.

Sammantaget verkar inte patienter med lindrig-måttlig astma eller allergi ha högre risk att få svåra symtom. Rekommendationen i nuläget är att patienter med astma, precis som vid andra virusinfektioner, är noga med att ta sina astmamediciner.

Eftersom pollensäsongen är igång vill vi även rekommendera pollenallergiker att ta sina mediciner regelbundet. Dels för att minska risken för att symtomen misstolkas för luftvägsinfektion, dels för att vara optimalt behandlade i händelse av infektion.

Det är också viktigt att inte i onödan misstänka Covid-19 hos patienter med typiska allergiska symtom. Nästäppa, snuva och nysningar med klåda i näsa och ögon, utan samtidig feber, halsont eller sjukdomskänsla/muskelvärk bör kunna betraktas som allergi i första hand, i synnerhet hos patienter som känner igen sina allergiska symtom och förbättras på allergimedicinering. Om symtomen inte är lika tydliga bör man följa Folkhälsomyndighetens rekommendation: ”Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.”

Källor: Folkhälsomyndigheten, WHO, ERS, CDC (USA). En svensk sammanställning finns i LT 20 mars 2020 (Strand och Jansson).


Se aktuell och tidigare nummer av “Lung & Allergi”

I SFFAs styrelse ingår representanter för de medicinska specialiteter som handlägger allergisjukdomar (vuxenallergolog, lungmed, barnallergologi, immunologi, ÖNH, hud, primärvård). Inom SFFA finns det också ett specialitetsråd med sex specialister i vuxenallergologi (en av dessa kan vara under utbildning) som skall bevaka och handlägga frågor som rör specialiteten. Som specialist i allergologi bör man alltså vara med i båda föreningarna.

Kontakta gärna någon i styrelsen om Du har några frågor angående det material som tidigare funnits på hemsidan.

Vill du bli medlem, fyll i Medlemsansökan