Styrelsen

Styrelsen i SFFA

Christer Janson
Ordförande 
Institutionen för medicinska vetenskaper 
Lung-, allergi- och sömnforskning 
Akademiska sjukhuset 
751 85 Uppsala
christer.janson@medsci.uu.se 

Erik Melén
Vice ordförande
Sachsska barnsjukhuset/Södersjukhuset
118 83 Stockholm
erik.melen@ki.se

Madeleine Rådinger
Vetenskaplig sekreterare 
Sahlgrenska Akademin 
Göteborgs Universitet 
Box 424 
405 30 Göteborg 
madeleine.radinger@lungall.gu.se 

Anna Asarnoj
Kassör
Astrid Lindgrens Barnsjukhus 
Barnallergi och Lungmedicin
171 76 Stockholm
anna.asarnoj@ki.se

Karin Strandberg 
Administrativ sekreterare 
Tema inflammation och åldrande 
Medicinsk enhet Lung- och allergisjukdomar 
Karolinska sjukhuset, Solna 
171 76 Stockholm 
karin.m.strandberg@regionstockholm.se 

Marianne Eriksson 
Utbildningsansvarig
Allergimottagningen 
Sahlgrenska universitetssjukhuset 
413 46 Göteborg 
marianne.k.eriksson@vgregion.se 

Marit Westman
Ledamot
Representant för ÖNH
Astma- och allergimottagningen vid S:t Görans Sjukhus
S:t Göransgatan 126
112 81 Stockholm
marit.westman@ki.se

Björn Stridh
Ledamot
Representant för allmänmedicin
Spec i allmänmedicin
Kry VC Gallerian
Hamngatan 37
111 53 STOCKHOLM 
bjorn.stridh@me.com

Cecilia Svedman
Ledamot 
Representant för hud 
Yrkes och miljödermatologiska avdelningen (YMDA) 
Skånes Universitetssjukhus 
214 28 Malmö 
cecilia.svedman@skane.se 

Eva Hallner, sekretariat
sekretariat@sffa.nu