Videoinspelning från Satellitmöte “Typ-2 inflammation” 30 september 2021

Inspelningarna från 2022 hittar du här.

Jenny Mjösberg, Stockholm: Vad är Typ-2 inflammation och hur kan vi identifiera det?

Kjell Alving, Uppsala: Kliniskt användbara biomarkörer i astma – en bakgrund

Kjell Alving, Uppsala: Kliniskt användbara biomarkörer i astma – en SVENSK bakgrund

Leif Bjermer, Lund: Biomarkörstyrd biologisk behandling vid astma

Lars-Olaf Cardell, Stockholm: Biomarkörer-rekommendationer gällande biologisk behandling CRSwNP

Enikö Sonkoly, Stockholm: State-of-the art, behandling av atopisk dermatit Enikö Sonkoly, Stockholm

Unnur Steinar Björnsdottir, Reykjavik: Multimorbidities of the Type 2 spectrum in the clinics

Synnöve Alves, Skövde: Patientfallsbeskrivningar Typ-2 astma

Sven Tarras Wahlberg, Kristianstad: Patientfallsbeskrivningar Kronisk sinuit med näspolyper

Tore Särnhult, Kungsbacka: Patientfallsbeskrivningar Atopisk dermatit

Inspelningarna från 2022 hittar du här.