Medlemmar i specialistrådet SSA

Monica Arvidsson (monica.be.arvidsson@vgregion.se) ordförande
Maria Starkhammar (maria@starkhammar.se) sekreterare

Övriga rådsmedlemmar:
Ulla Nyström Kronander
Karin Strandberg
Patrik Nordenfeldt
Marianne Eriksson