Utbildning inom området Primär Immunbrist (PID Steg 1)

19 – 20 Januari 2016, Johannesberg slott i Rimbo utanför Arlanda.

Syfte: Utbildningen syftar till att fördjupa kunskaperna vad gäller bakgrund, utredning och behandling av primär immunbristsjukdom hos barn och vuxna. Både praktiska och teoretiska aspekter av primär immunbrist belyses.

Ett flertal av Socialstyrelsens gamla och nya kompetenskrav för ST-utbildning uppnås framförallt inom:

Infektionsmedicin
Allergologi
Barn -och ungdomsmedicin
Barnonkologi
Barn- och ungdomsallergologi
Klinisk Immunologi & transfusionsmedicin

Vid intresse www.lipus.se Kursnummer: 20150122