Glöm inte Riksstämman

Intressanta Workshops för föreningsmedlemmar

Torsdag den 3 deceber 11:15–12:15, Astma och anafylaxi – nyheter, utmaningar och möjligheter
Björn Ställberg*, Christer Janson, Caroline Nilsson, Karin Lisspers. Arrangör: SLS sektion för allmänmedicin

Torsdag den 3 deceber 13:45–14:45, NSAID och ASA-intolerans på spåret
Lucia Mincheva-Nilsson*, Barbro Dahlén, Ralph Dollner, Sven-Erik Dahlén, Arrangör: SLS sektion för

Är du medlem i SLS har du fritt inträde till årets Riksstämma vid anmälan senast den 15/11 2015.
http://www.sls.se