Stipendium till minne av Kerstin Hejdenberg

Stipendiets ändamål är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient, och fonden stöder gärna tvärvetenskaplig forskning.

Ansökningstiden  1 oktober – 31 oktober 2015 på www.allergiforskning.se under fliken ”KH stipendium”.

2015 Stipendium Kerstin Hejdenbergs minnesfond