Stora SFFA-stipendiet 2024

Svenska föreningen för Allergologi utannonserar även i år stora SFFA-stipendiet! Stora SFFA-stipendiet är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige. Storleken på summan av 2024 års stipendium informeras om senare (upp till 400,000 SEK).

Sökande av stipendiet skall vara en person som bedriver forskning inom astma- och allergiområdet, kliniker eller icke-kliniker. Sökande skall vara en disputerad, självständig och etablerad forskare. Prioritet kommer i år att ges till forskningsprojekt med potential för klinisk implementering. Stipendiet är ett basanslag och får fritt disponeras av den sökande. Stipendiet kan endast delas ut till samma pristagare en gång. Vid publikationer av forskningsresultat förväntas pristagaren skriftligen omnämna detta stipendium och dess sponsorer. Pristagaren förväntas även inkomma med en skriftlig redogörelse senast efter 3 år om vad medlen från stipendiet använt till.

Ansökan om maximalt 3 A4-sidor (12 p, enkelt radavstånd; svenska eller engelska) skall innehålla följande rubriker:

Titel:
Projektplan/Bakgrund:
Målsättning/Frågeställningar:
Material och metoder:
Betydelse för patienter:
Genomförbarhet:
Andra anslag för projektet:

Bifoga gärna en separat meritförteckning med publikationslista till ansökan. Sista ansökningsdatum 2024-08-16.

Ansökan skickas elektroniskt till: Erik Melén, Svensk Allergiforsknings Stiftelse erik.melen@ki.se.

Juryn består av tre ledamöter i Svensk allergiforsknings stiftelses styrelse samt två ledamöter utsedda av SFFA:s styrelse. I anslutning till prisutdelningen, som kommer att ske vid SFFA:s Årsmöte / Allergidagen i Linköping den 27 september 2024, skall stipendiaten hålla en översiktsföreläsning på ca 30 minuter om sin forskning. Stipendiaten ska också vara medlem i SFFA vid mottagandet av stipendiet. Vid frågor om stipendiet, kontakta Svensk Allergiforsknings Stiftelses ordförande, professor Erik Melén via e-post: erik.melen@ki.se.

Stora SFFA-stipendiet sponsras i år av Airsonett, ALK, AstraZeneca, Chiesi, GSK, Sanofi, Orion och Viatris. Stort tack för ert stöd!

ALK 100 år forskningsstipendium

Stipendiet ALK 100 år är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera forskningsprojekt inom allergiområdet i Sverige. Stipendiesumman är 100 000 SEK.
Sökande skall vara en person som bedriver forskning inom allergiområdet. Stipendiet är ett basanslag och får fritt disponeras av den sökande. Vid publikationer av forskningsresultat förväntas pristagaren omnämna stipendiet. Pristagaren förväntas även inkomma med en skriftlig redogörelse senast efter 2 år om vad medlen från stipendiet använts till.

Ansökan om maximalt 3 A4-sidor skall innehålla följande rubriker:

  • Titel
  • Projektplan/Bakgrund
  • Målsättning/Frågeställningar
  • Material och metoder
  • Betydelse för patienter
  • Genomförbarhet
  • Andra anslag för projektet

Sista ansökningsdatum 2024-09-30.

Ansökan skickas elektroniskt till: magnus.lindqvist@alk.net

Stipendiekommittén består av Peter Arvidsson, Nordic Medical Director ALK, Magnus Lindqvist, Medical Science Liaison ALK och MD, PhD Hampus Kiotseridis, R&D ALK. Stipendiet får inte kopplas till tidigare, pågående eller potentiell framtida användning, rekommendation, försäljning eller förskrivning av ALK:s produkter eller tjänster och ALK kommer inhämta godkännande av stipendiatens arbetsgivare.

Prisutdelning kommer ske vid 2024 års AIT-symposium arrangerat av ALK och då förväntas stipendiaten hålla en översiktsföreläsning på ca 30 minuter om sin forskning.

Vid frågor – kontakta: Magnus Lindqvist, Medical Science Liaison ALK magnus.lindqvist@alk.net

Dynamisk spirometri och PEF-mätning – Tolkning och klinisk tillämpning

Beskrivning: Dokumentet ger en vägledning om korrekt tolkning och användning av spirometriundersökning samt PEF-mätning vid utredning av personer med luftvägsbesvär och vid uppföljning av patienter med lungsjukdomar såsom astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Författare: Kerstin Romberg och Hanna Sandelowsky

Publicerades av: NAAKA, juli 2023

Dokumentet finns här: Välkommen till NAAKA

2 miljoner kronor till allergiforskning!

Konsul Berghs stiftelse delar 2024 ut anslag om 2 miljoner kronor i form av forskningsanslag och stipendier till allergiforskare som är verksamma i Sverige.

Ett särskilt personligt pris och ett anslag om sammantaget 250 000 kronor tilldelas en forskare som disputerat 2022/2023.

Besök www.konsulbergh.se för mer information om anslagen och hur du ansöker.

Välkommen med din ansökan senast den 15 december 2023.

Har du Astma och Oro?

Vid Karolinska Institutet genomförs just nu en studie där vi undersöker om kognitiv beteendeterapi (KBT) över internet kan vara hjälpsamt för personer med astma och oro. Vi söker deltagare över 18 år som är skrivna i Sverige.
Läs mer och anmäl dig på: ki.se/meb/mantra

Kontakt:
Jessica Sjövall, Leg. Psykolog .
E-post: jessica.sjovall@ki.se
Tel: 070- 223 75 16
Ansvarig behandlare: Marianne Bonnert, Leg. Psykolog, Med. Dr
E-post: marianne.bonnert@ki.se
Ansvarig forskare: Catarina Almqvist Malmros, Professor

Exercise & Physical Activity for Asthma Management: an EAACI Survey

EXERCISE AND PHYSICAL ACTIVITY FOR ASTHMA MANAGEMENT:
AN EAACI SURVEY

The European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) designed a short online survey to explore patients, parents and healthcare providers knowledge, experience, perceptions and opinions of exercise and physical activity in the context of asthma management.

The survey is now available to complete and all responses including identifiable information (i.e., name and geographical location etc.) will be anonymised.

The data from the survey will be collated, analysed, and disseminated to the allergy, clinical immunology, and respiratory medicine community via open access publication.

The findings from this research will subsequently be used to develop asthma management educational resources (which will be freely available to both patients and clinicians via the EAACI website) and inform future funding applications to facilitate multicentre clinical research trials.

It is envisaged that this body of work will translate to inform clinical guidance and ultimately improve the lives of people living with asthma.

If you are a Health Care Professional, asthma patient or parent or guardian of an asthmatic child, take the survey at the link below!

https://www.surveymonkey.com/r/Q2FQXBB

Stora SFFA-stipendiet 2023

Svenska föreningen för Allergologi utannonserar även i år stora SFFA-stipendiet!

Stora SFFA-stipendiet är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige. Storleken på summan av 2023 års stipendium informeras om senare (upp till 500,000 SEK).

Sökande av stipendiet skall vara en person som bedriver forskning inom astma- och allergiområdet, kliniker eller icke-kliniker. Sökande skall vara en disputerad, självständig och etablerad forskare. Stipendiet är ett basanslag och får fritt disponeras av den sökande. Det stora stipendiet kan endast delas ut till samma pristagare en gång. Vid publikationer av forskningsresultat förväntas pristagaren skriftligen omnämna detta stipendium och dess sponsorer. Pristagaren förväntas även inkomma med en skriftlig redogörelse senast efter 3 år om vad medlen från stipendiet används till.

Ansökan, om maximalt 3 A4-sidor (12 p, enkelt radavstånd) skall innehålla följande rubriker:
Titel:
Projektplan/Bakgrund:
Målsättning/Frågeställningar:
Material och metoder:
Betydelse för patienter:
Genomförbarhet:
Andra anslag för projektet:

Bifoga gärna en separat meritförteckning med publikationslista till ansökan.

Sista ansökningsdatum 2023-08-31.

Ansökan skickas elektroniskt till: Erik Melén, Svensk Allergiforsknings Stiftelse erik.melen@ki.se.

Juryn består av tre ledamöter i Svensk allergiforsknings stiftelses styrelse samt två ledamöter utsedda av SFFA:s styrelse. I anslutning till prisutdelningen, som kommer att ske vid SFFA:s Årsmöte / Allergidagen i Göteborg den 6 oktober 2023, skall stipendiaten hålla en översiktföreläsning på ca 30 minuter om sin forskning. Stipendiaten ska också vara medlem i SFFA vid mottagandet av stipendiet.

Vid frågor om stipendiet, kontakta Svensk Allergiforsknings Stiftelses ordförande, professor Erik Melén via e-post: erik.melen@ki.se.

Stora SFFA-stipendiet sponsras i år av ALK, Airsonett, AstraZeneca, Chiesi, GSK, Sanofi, Orion, Thermo-Fisher och Viatris

TAKE THE SURVEY “Lost in Transition?”

Are you a healthcare professional seeing adolescents or young adults with allergies or asthma?

Share your perspective and practice in this 10min survey!

Survey link: https://bit.ly/3IfosJV

English, German, French, Greek, Spanish, Portuguese, Italian, Turkish & Russian versions available

Help us better understand adolescent transition care across Europe

and win an Amazon Voucher!