ALK 100 år forskningsstipendium

Stipendiet ALK 100 år är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera forskningsprojekt inom allergiområdet i Sverige. Stipendiesumman är 100 000 SEK.
Sökande skall vara en person som bedriver forskning inom allergiområdet. Stipendiet är ett basanslag och får fritt disponeras av den sökande. Vid publikationer av forskningsresultat förväntas pristagaren omnämna stipendiet. Pristagaren förväntas även inkomma med en skriftlig redogörelse senast efter 2 år om vad medlen från stipendiet använts till.

Ansökan om maximalt 3 A4-sidor skall innehålla följande rubriker:

  • Titel
  • Projektplan/Bakgrund
  • Målsättning/Frågeställningar
  • Material och metoder
  • Betydelse för patienter
  • Genomförbarhet
  • Andra anslag för projektet

Sista ansökningsdatum 2024-09-30.

Ansökan skickas elektroniskt till: magnus.lindqvist@alk.net

Stipendiekommittén består av Peter Arvidsson, Nordic Medical Director ALK, Magnus Lindqvist, Medical Science Liaison ALK och MD, PhD Hampus Kiotseridis, R&D ALK. Stipendiet får inte kopplas till tidigare, pågående eller potentiell framtida användning, rekommendation, försäljning eller förskrivning av ALK:s produkter eller tjänster och ALK kommer inhämta godkännande av stipendiatens arbetsgivare.

Prisutdelning kommer ske vid 2024 års AIT-symposium arrangerat av ALK och då förväntas stipendiaten hålla en översiktsföreläsning på ca 30 minuter om sin forskning.

Vid frågor – kontakta: Magnus Lindqvist, Medical Science Liaison ALK magnus.lindqvist@alk.net