Dynamisk spirometri och PEF-mätning – Tolkning och klinisk tillämpning

Beskrivning: Dokumentet ger en vägledning om korrekt tolkning och användning av spirometriundersökning samt PEF-mätning vid utredning av personer med luftvägsbesvär och vid uppföljning av patienter med lungsjukdomar såsom astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Författare: Kerstin Romberg och Hanna Sandelowsky

Publicerades av: NAAKA, juli 2023

Dokumentet finns här: Välkommen till NAAKA