Vårmöte i Svenska Föreningen för Allergologi 8 april 2016

Under SFFAs Vårmöte i Lund hölls föreningens årsmöte. Föreningens ekonomi är god och medlemsavgiften beslutades vara oförändrad under innevarande år. Styrelsen fick ansvarsfrihet. Verksamhetsberättelsen finns här.

Tre medlemmar ur styrelsen avgick, Teet Pullerits och Lucia Mincheva-Nilsson efter att ha varit styrelsemedlemmar de sex år som är tillåtet och Maria Håkansson avgick eftersom hon nu ffa jobbar med lungsjukdomar och inte allergologi. Ann Pontén omvaldes för två år. Nya invalda i styrelsen blev Lars Häljesgård och Adina Pascu båda vuxenallergologer. Som representant för klinisk immunologi valdes Maria Jenmalm.
Som nya i specialitetsrådet invaldes Patrik Nordenfeldt, Karin Strandberg och Marianne Eriksson.
Teet Pullerits blev ny ordförande i Svensk Allergiforsknings Stiftelse.

Under mötet delades också SFFAs stora stipendium ut.
Värdiga stipendiater är Erik Melén och Inger Kull båda verksamma på KI och inom Bamseprojektet. Med hjälp av industrisponsorer kunde vi dela ut 400.000 kr.
>> Läs mer