Möjlighet till examen i Allergologi!

Den som har en specialistutbildning i allergologi (vuxen) kan nu ta en examen. Sedan 2008 erbjuder EAACI/UEMS (Union Européenne des Médicins Spécialistes) möjligheten att genomföra en europeisk kunskapsexamen inom allergologi och klinisk immunologi vilket äger rum årligen under EAACI kongressen. Eftersom det i den svenska specialiteten inte ingår lika mycket klinisk immunologi som i den europeiska kan en del av dessa moment tas bort för svenska deltagare. Examinationen äger i år rum den 17 juni på EAACI i Helsingfors.

Läs mer på EAACIs hemsida