2017 års vinnare av Stora SFFA stipendiet

Stora SFFA stipendiet tilldelades:

Carolin Nilsson, Sachsska barnsjukhuset Stockholm, som får 250 000 kr för projektet “Matallergi från diagnostik till behandling”

Gunnar Nilsson, Karolinska Institutet, som får 150 000 kr för projektet “Reglering av mastcellens funktion och reaktivitet vid allergiska sjukdomar”