Medlemsinformation från ordföranden

Bästa medlemmar i SFFA!

I den speciella situation vi befinner oss i, i och med Coronaviruset, så uppstår många frågor. Det är mycket vi inte vet och allt går inte att svara på. Situationen ser också olika ut i olika delar av vårt land. Vi har dock i styrelsen försökt att bevaka det som rör astma och allergi och lagt ut information på hemsidan, sffa.nu.

Vi vill också passa på att tipsa om ett Webinar som ges Torsdag 7 maj kl 12-12:45, “COVID-19 and the management of respiratory allergy”. Information om detta webinar kommer att läggas på hemsidan.

Som ni säkert redan vet så är EAACI2020 omvandlat till digital konferens. Vi i SFFA hade planerat en traditionsenlig middag tillsammans med Novartis och ThermoFisher. Denna blir på grund av rådande omständigheter inställd.

Vi hoppas att förutsättningarna för fysiska möten ska se bättre ut nästa år!

Vi hoppas också att ni alla håller er friska och kan hantera rådande situation på bästa sätt!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen för SFFA genom 

Marit Westman, Ordf