Stipendium till minne av Kerstin Hejdenberg

Kerstin Hejdenberg var under 90-talet ordförande för såväl Astma- och Allergiförbundet som dess forskningsfond. Vid hennes bortgång 2000 inrättades en minnesfond som varje år delar ut stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning.

Stipendiets ändamål är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient, och fonden stöder gärna tvärvetenskaplig forskning.

Ansökningstiden är fr.o.m. den 1 oktober till den 31 oktober 2016. Ansökan görs via ett webbformulär som du hittar på www.allergiforskning.se under fliken ”KH stipendium”.

För mer information kontakta fondsekreterare Hanna Vihavainen, tfn 08-506 28 213 eller hanna.vihavainen@astmaoallergiforbundet.se.