Konsul Th C Berghs stiftelse: Ca en miljon kronor till allergiforskning!

Konsul Th C Berghs stiftelse delar 2022 ut anslag om sammanlagt ca en miljon kronor i form av forskningsanslag och stipendier till företrädesvis yngre allergiforskare verksamma i Sverige. Ett särskilt anslag på ca 100.000 kronor tilldelas en forskare som disputerat 2020/21.

Till ansökan bifogas: projektsammanfattning på svenska (max 2 000 tecken), projektbeskrivning (max 3 A4-sidor plus referenser), budget med en specifikation över kostnader, CV (max 2 sidor) och publikationslista. Det skall framgå om anslag eller stipendium sökes. Registrerade doktorander kan endast söka stipendium och ett tillstyrkande brev av en handledare skall då bifogas. Om medel erhållits eller sökts från annat håll skall detta anges. Tidigare mottagare av anslag från Stiftelsen skall ha inlämnat rapport över hur dessa anslag har använts för att kunna erhålla förnyade anslag. 

Ansökan inlämnas elektroniskt via vår hemsida: www.konsulbergh.se. Mer information om vårt system FundPro och villkor för ansökan finns på hemsidan. Organisationer kan ej söka medel.

Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 16 december 2021.