Kerstin Hejdenbergs stipendium

Ändamålet för Kerstin Hejdenbergs stipendium är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient. Stipendierna är Forskningsfondens sätt att stödja unga forskare. Fonden stöder gärna tvärvetenskaplig forskning. Läs mer om Kerstin Hejdenberg.

Juryn består av Robert Hejdenberg som representerar familjen och är ordförande i Forskningsfondens styrelse, Göran Wennergren, professor och barnallergolog vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, Susanne Rosén, ledamot i Forskningsfondens styrelse samt vetenskapsskribent.

Ansökan

Ansökningstiden är årligen fr.o.m. den 1 oktober till den 31 oktober. Juryn bedömer stipendierna under november och alla sökande meddelas beslut om stipendierna senast i början av december.

Läs mer och ansök