EAACI Vetenskaplig lunchsammankomst

SFFA hälsar välkomna till EAACI Vetenskaplig lunchsammankomst 9:e juni, Radisson Blue, direkt anslutande till kongressen Agenda 11:45-12:30 Lunch och mingel 12:30-12:45 SFFA hälsar välkomna samt kort presentation från sponsorer 12:45-13:30 Rätt behandling till rätt patient utifrån de nya behandlingsrekommendationerna vid astma 13:30-13:40 Gemensam diskussion Föreläsare Erik Melén, professor Karolinska Institutet och vice ordf. SFFA Varmt […]

Allergidagen

Göteborg

Inbjudan till Satellitmöte: 5 oktober 2023, 12:00-21:30, Universeum, Göteborg Allergidagen: 6 oktober 2023, 08:00-16:30, Universeum, Göteborg " Föda och luftvägar - från barn till vuxen" Arrangörer: Satellitmöte ”Severe Asthma: Navigating Unchartered Waters”: SFFA och AstraZeneca Morgonmöte: SFFA och Sanofi Allergidagen: SFFA med huvudsponsorer GSK, Orion Pharma, Sanofi och Viatris Kontakt: Mötet administreras av SFFA och […]

Kurs: ST-kurs om astma och KOL

Från Svensk Lungmedicinsk Förening: ”ST-kurs om astma och KOL” Info: ”Målgruppen är i första hand till ST-läkare med mål specialistkompetens i lungmedicin, men även ST-läkare och nyblivna specialister inom angränsande specialiteter och doktorander med intresse för astma/KOL är välkomna att deltaga.” Var? Örebro När? 16-19 oktober 2023 Sista anmälningsdatum: 27 augusti 2023 Mer info: https://slmf.se/kalender/kategori/st-kurs-i-regi-av-slmf/

Kurs: Basal Allergologi

Kurs: Basal Allergologi Övergripande mål: ”Förmedla praktiskt tillämpningsbar kunskap för redan och blivande specialister kring relevanta frågeställningar inom området basal allergologi – vuxna och barn.” Var? Allergicentrum US Linköping När ? 6-9 november 2023 Sista anmälningsdatum: 23 oktober 2023 https://www.lipus.se/hitta-kurser/

Kurs: Astma och övre luftvägar hos barn, ungdomar och vuxna

Kurs: ”Astma och övre luftvägar hos barn, ungdomar och vuxna” Info: ”En kurs i astma och rinit för ST-läkare i allergologi och barn- och ungdomsallergologi. Den riktar sig även till ST-läkare i närliggande specialiteter” Var? Göteborg När? 6-9 november 2023 Sista anmälningsdatum: 1 maj 2023 (obs, anmälan stängd) https://sk-kurser.socialstyrelsen.se

Kurs: Översiktskurs i lungsjukdomar

Kurs: Översiktskurs i lungsjukdomar Övergripande mål: ”Det främsta syftet med kursen är att ge blivande specialister i invärtesmedicinska specialiteter en god lungmedicinsk grund att stå på.” Var? Uppsala När? 13-17 november 2023 Sista anmälningsdatum: 6 november 2023 www.lipus.se/hitta-kurser/

ALK 100 år AIT-Symposium

Vi på ALK är glada över att kunna bjuda in till ett fullspäckat tvådagarsmöte med fokus på allergi och allergen immunterapi, och hoppas att just Du har möjlighet att delta. Programmet är av teoretisk karaktär och riktar sig till dig som vill ha fördjupande kunskaper inom allergi och allergen immunterapi. Programmet är framtaget tillsammans med […]

Lipus-kurs. Länk: Pediatrisk Lungmedicin

Pediatrisk Lungmedicin, 13-16 maj, Göteborg. Barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin, Lipus-kurs. Länk: Pediatrisk Lungmedicin - Lipus