Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

SK-kurs för blivande allergologer “astma/övre luftvägar för barn, ungdomar och vuxna”

2020-11-09 - 2020-11-12

kursen kommer att återöppnas för efteranmälan nu i juni.

https://sk-kurser.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=814

Astma och övre luftvägar hos barn, ungdomar och vuxna

Sammanfattning
Heltäckande kurs i astma och rinit för blivande barn – och ungdomsallergologer samt för blivande allergologer med flera närliggande specialiteter. Kursen avhandlar diagnostik, differentialdiagnostik samt behandling av astma och rinokonjunktivit hos barn, ungdomar och vuxna. En av dagarna kan fördjupning inom differentialdiagnostik riktad mot barn eller mot vuxna väljas.

Delmål angivna av kursgivare
Allergologi: a1, a2, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c4, c7, c8, c9, c10, c11 och c12.
Barn- och ungdomsallergologi: a1, a2, b2, b3, b4, c2, c5, c12 och c13.
Barn- och ungdomsmedicin: a1, a2, b2, b3, b4, c2, c4 och c13.
Lungsjukdomar: a1, a2, b2, b3, b4, c1, c2, c3, c4 och c6.
Öron-, näs- och halssjukdomar: a1, a2, b2, b3, b4, c1, c2, c4, c6 och c7.

Kursens mål och innehåll
Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna genomföra en korrekt utredning av astma och rinokonjunktivit hos barn, ungdomar och vuxna, samt utvärdera möjliga differentialdiagnoser. Kursdeltagaren ska kunna tolka resultat av en utredning samt kunna ordinera och följa upp lämplig behandling. Deltagaren ska också kunna instruera och utvärdera korrekt inhalationsteknik. Efter kursen kommer kursdeltagaren att kunna korrekt bedömma resultatet av spirometri, bronkiella provokationer och FeNO, samt ha kännedom om andra relevanta lungfysiologiska undersökningar. Kursdeltagaren ska vidare kunna genomföra och tolka en allergiutredning, förebygga ansträngningsutlöst astma, förstå hur symtomfrihet uppnås för barn och vuxna med astma, förebygga exacerbationer och behov av akutbesök samt förhindra frånvaro i arbete, förskola och skola. Kursdeltagaren kommer även få en översiktlig förståelse om utredning, indikationer och genomförande av allergen immunoterapi.

Kursens upplägg
Kursen omfattar fyra dagar med föreläsningar, praktiska övningar i gruppform samt falldiskussioner i seminarieform, under ledning av lärare, där deltagaren arbetar med i förväg konstruerade fallpresentationer. Föreläsarna är specialister med god föreläsningsvana. De pedagogiska metoderna innefattar föreläsningar, praktiska övningar och seminarier. Företrädare för olika ämnesområden och specialiteter finns representerade bland föreläsare och gruppledare.

Utbildningsmaterial: Inför kursen kommer lämpligt inläsningsmaterial såsom nationella riktlinjer för astma och KOL, Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer och ARIA riktlinjer med mera skickas till deltagarna. Kursmaterialet lämpar sig väl för spridning och multidisciplinär vidareutbildning inom kliniken.

Rekommenderade förberedelser: Inläsning och förberedelser c:a 8 timmar.

Kontroll av förvärvad kunskap och kompetens: Deltagande i praktiska övningar och seminarier samt skrifligt examination.

Krav för godkänt
Kontroll av förvärvad kunskap och kompetens sker genom deltagande i praktiska övningar och seminarier samt skriftligt examination. 100 % närvaro krävs.

Kursansvarig
Emma Goksör, disputerad forskare vid Avdelningen för pediatrik vid Göteborgs universitet samt specialistläkare och sektionschef i barnmedicin på Sahlgrenska sjukhuset.

Detaljer

Start:
2020-11-09
Slutar:
2020-11-12

Plats

Göteborg
Göteborg, + Google Map